Vitae kan handleda inom universitet, myndigheter och hälso- och sjukvård

Ni möter psykoterapeuter med kognitiv beteendeterapeutisk grund samt handledarutbildad personal - vilket innebär att psykologen genomgått en avancerad påbyggnadsutbildning som säkrar specifik handledningskompetens. Handledningen kan exempelvis utgå ifrån metodhandledning inom KBT men även handledning inom bedömning och neuropsykologi.

Våra handledare är legitimerade psykologer med specialistkompetens inom olika områden

  • Klinisk vuxenpsykologi
  • Klinisk behandling
  • Neuropsykologi
Image

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Bred kunskap inom såväl bedömning, utredning samt behandlingsarbete, med KBT som utgångspunkt.